flynn-dunk lighty-to-hoop usa-fra 004 usa-fra 010 usa-fra 013 usa-fra 014 usa-fra 019 usa-fra 023 usa-fra 026 usa-fra 027 usa-fra 030 usa-fra 038 usa-fra 039 usa-fra 040 usa-fra 057 usa-fra 062 usa-fra 067 usa-fra 069 usa-fra 070 usa-fra 081 usa-fra 084 usa-fra 094 usa-fra 098 usa-fra 104 usa-fra 119 usa-fra 121 usa-fra 123 usa-fra 130 usa-fra 139 usa-fra 144 usa-fra 152 usa-fra 174 usa-fra 179 usa-fra 182 usa-fra 191